Staves Det I ét Eller Flere Ord?

Der er rigtig mange danskere, som har svært ved at finde ud af, hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det f.eks. junior konsulent eller hedder det i virkeligheden faktisk juniorkonsulent? Idé udvikle eller idéudvikle? Og er konsulenten ekspert inden for sprog eller indenfor sprog? Læser du med herunder, så får du en nyttig oversigt og gennemgang af reglerne om ét eller flere ord.

Sammensatte ord skal ALTID skrives i ét ord

Juniorkonsulent og ikke junior konsulent

Idéudvikle og ikke idé udvikle.

På dansk skal man altid skrive sammensatte ord i ét ord. Som regel kan man høre om et ord skal skrives i ét eller flere ord, men ellers er reglen, at når der er mere tryk på det første led end på det andet led, så skal det skrives i ét ord. Mange danskere hører og læser nu om dage meget engelsk, hvor sammensatte ord ikke sættes sammen så at sige. Dette kan være en af årsagerne til, at mange danskere har problemer med sammensatte ord.

Nogle gange vil der være afgørende betydningsforskel, om man skriver i ét eller flere ord:

En stumtjener (til at hænge jakken på) eller en stum tjener (en tjerner som ikke kan tale)

En enmandshær (en hær bestående af blot én mand) eller en mands hær (en hær, som tilhører en mand)

En rødspætte (en fladfisk) eller en rød spætte (en specifik fuglerace i farven rød).

Lange sammensætninger

Selv meget lange sammensætninger skal skrives i ét ord, også selvom de bliver meget lange og kringlede at læse:

Menneskerettighedskonventionen

Arbejdsløshedsforsikringssystemet

Spørgeskemaudfyldningsvejledning

Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

Sammensætninger med navne eller med engelske ord

Disse staves også i ét ord:

Webredaktør

Businesskvinde

Teambuildingkursus

Realityshow

Esbjergborgmester

To udtaler – to skrivemåder

Der findes nogle få tilfælde, hvor en ordforbindelse kan udtales med forskelligt tryk uden at betydningen af ordet bliver ændret. I disse tilfælde godtages stavemåde med både ét og to ord:

En kæmpesucces eller en kæmpe succes

En lettilgængelig bog eller en let tilgængelig bog

Et femkronersfrimærke eller et femkroners frimærke

Et tyndtbefolket område eller et tyndt befolket område

Aller, smadder, super, mega, herre osv.

Alle sammensætninger, hvor der er tale om et forstærkende førsteled, skal skrives i ét ord, også selvom de udtales med lige stærkt tryk på begge led:

allerbedst, smadderhyggeligt, superdejligt, kæmpestor, megalækkert, kanonsjov, herresød

Med eller uden styrelse

F.eks. indenfor/inden for og udenfor/uden for giver også ofte problemer, når vi danskere skal staves. Men faktisk er det sådan, at det er fuldstændig valgfrit, om du vil skrive i ét eller to ord, hvis de bruges som præposition (forholdsord) og derfor har en styrelse – altså hvis der kommer noget bagefter. Dog skrives de altid i ét ord, hvis de bliver brugt som adverbier (biord):

Han kan alt indenfor/inden for online marketing. Men: De sad længe indenfor.

Bil er parkeret udenfor/uden for supermarkedet. Men: Det var regnvejr udenfor.

Jeg bor lige overfor/over for skolen. Men: Der kommer larm fra huset overfor.

Nedenunder/neden under os bor der ikke nogen. Men: Jeg går aldrig nedenunder.

Styrelsen kan også stå først eller bare tidligere i sætningen, men der er stadig valgfrihed mellem at skrive i ét eller to ord:

Nødder er han specielt allergisk overfor/over for.

Bemærk at hvis du altid skriver i ét ord, så laver du aldrig fejl med indenfor og overfor.

Talord under 100

Disse skrives altid i ét ord:

Halvfjerds, tooghalvfjerds, tooghalvfjerdssindstyvende, halvanden, seksogtyve

Talord over 100

Disse skrives altid i flere ord:

Tre hundred(e), fem hundred(e) og otteogtyve

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk