De Danske Monarkers Valgsprog Gennem Tiderne

I mindst 500 år har de danske monarker haft tradition for at tage et valgsprog. Et valgsprog er en måde for kongen eller dronningen at udtrykke de værdier, som de ønsker, kommer til at præge landet i deres regeringstid. Førhen optrådte monarkens valgsprog på danske mønter, ofte skrevet på latin. Fra Christian 1. og til og med Fredrik 6. fandtes kongens valgsprog både på dansk og latin og/eller et andet sprog.

Nu om dage kender de færreste danskere til vores monarkers forskellige valgsprog, og det har vi her på redaktionen nu tænkt os at gøre noget ved.

Christian 1. (1448-1481)

Valgsprog: Dyden viser vejen

Latinsk: VIRTUTI MONSTRANTE VIAM

Hans (1481-1513)

Valgsprog: For lov og flok

Latinsk: PRO LEGE ET GREGE

Christian 2. (1513-1523)

Valgsprog: Så var det beskikket

Latinsk: SIC ERAT IN FATIS

Frederik 1. (1523-1533)

Valgsprog: Intet uden Gud

Latinsk: NIHIL SINE NUMINE

Christian 3. (1536-1559)

Valgsprog: Ske Herrens vilje

Latinsk: SPES MEA SOLUS DEUS

Tysk: Zu Gott mein Trost allein

Frederik 2. (1559-1588)

Valgsprog: Mit håb er Gud alene

Latinsk: DEUS REFUGIUM ET FIDUCIA MEA

Tysk: Mein Hofnung zu Godt allein

Christian 4. (1588-1648)

Valgsprog: Fromhed styrker rigerne

Latinsk: REGNA FIRMAT PIETAS

Frederik 3. (1648-1670)

Valgsprog: Herren være mit forsyn

Latinsk: DOMINUS PROVIDEBIT

Christian 5. (1670-1699)

Valgsprog: Med fromhed og retfærdighed

Latinsk: PIETATE ET IUSTITIA

Christian 5. (1670-1699)

Valgsprog: Med fromhed og retfærdighed

Latinsk: PIETATE ET IUSTITIA

Frederik 4. (1699-1730)

Valgsprog: Herren være min hjælper

Latinsk: DOMINUS MIHI ADIUTOR

Christian 6. (1730-1746)

Valgsprog: For Gud og folket

Latinsk: DEO ET POPULO

Frederik 5. (1746-1766)

Valgsprog: Med klogskab og standhaftighed

Latinsk: PRUDENTIA ET CONSTANTIA

Chistian 7. (1766-1808)

Valgsprog: Fædrelandets kærlighed er min berømmelse

Latinsk: GLORIA EX AMORE PATRIAE

Frederik 6. (1808-1839)

Valgsprog: Gud og den retfærdige Sag

Latinsk: DEO ET JUSTAE CAUSAE

Christian 8. (1839-1848)

Valgsprog: Gud og Fædrelandet

Frederik 7. (1848-1863)

Valgsprog: Folkets kærlighed, min Styrke

Christian 9. (1863-1906)

Valgsprog: Med Gud for Ære og Ret

Frederik 8. (1906-1912)

Valgsprog: Herren er min Hjælper

Christian 10. (1912-1947)

Valgsprog: Min Gud, mit Land, min Ære

Frederik 9. (1947-1972)

Valgsprog: Med Gud for Danmark

Margrethe 2. (1972-)

Valgsprog: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke

Tak til Danish Skin Care

Denne artikel er udarbejdet med hjælp og støtte fra Danish Skin Care, som har en af Danmarks bedste og lækreste hudplejeserier, der blandt andet kan hjælpe dig, hvis du har problemer med uren hud.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk