Disse Syv Ord Har ændret Betydning I Løbet Af Deres Levetid

Sproget er i konstant forandring, og nogle ord kommer i deres levetid til at skifte betydning. For nogle ord er det så grelt, at betydningen nærmest ender med at blive modsat, end den oprindeligt var. I denne artikel præsenterer vi dig for syv populære ord, som i dag kan betyde noget andet, end da de blev indlemmet i det danske sprog.

Overhøre

Har du nogensinde lyttet til en samtale, som ikke var henvendt mod dig? I givet fald har du overhørt en samtale. Har du bevidst undladt at høre efter, hvis nogen har talt til dig. Så har du også overhørt, hvad der er blevet sagt.

"Overhørt" kan nemlig betyde begge dele, og den sidste betydning af de ovenstående var den oprindelige.

Bjørnetjeneste

Et klassisk eksempel på et ord, der med tiden har skiftet betydning. Oprindeligt henviste 'bjørnetjeneste' til en velment handling, som gjorde mere skade end gavn.

Undervejs har ordet dog ændret betydning til noget mere positivt, og i dag kan det bruges til at beskrive en stor tjeneste, der er til stor gavn.

Begge betydninger eksisterer side om side. Sprogpuritanere ser dog anden definition som værende ukorrekt brug af det danske sprog.

Udmærket

Yngre mennesker sidestiller ordet 'udmærket' med 'okay' og 'fint', mens ældre mennesker vil oversætte 'udmærket' til 'uovertruffent'.

Det er altså et stærkere ord for de ældre end de yngre.

Forfordelt

Før i tiden har 'forfordelt' betydet, at man får mindre end andre, eller mindre end hvad man har krav på.

I dag kan ordet dog betyde det stik modsatte. Det kan nemlig referere til, at man får mere end andre, eller mere end hvad man har krav på.

Imødegå

Oprindeligt har 'imødegå' betydet 'at modsige' eller 'at gøre indvendinger mod noget'. I dag har ordet dog mere end blot den ene betydning.

I dag kan ordet nemlig også referere til, at man kommer nogen venligt i møde' eller 'at man er villig til at indfri nogens krav eller ønsker'.

Godt (og vel)

Hvor meget er godt og vel 100 dask?

Det afhænger af, hvem man spørger. Den ældre generation vil sige, at man har lidt mere end 100 kroner, hvis man har 'godt og vel 100 dask', mens den yngre generation vil hævde, at man næsten har 100 kroner.

Er du gammel eller ung?

En net sum

De fleste forstår 'en net sum' som en beskeden eller lille sum i dag. Sådan har det ikke altid været. Oprindeligt refererede udtrykket til en betydelig eller temmelig stor sum.

Her er altså endnu et pendulord, altså et ord, der i dag betyder det modsatte, end det oprindeligt gjorde.

Tak til NET2Kompagniet.dk

Her til sidst vil vi gerne sende en tak til NET2Kompagniet, som har ydet et bidrag i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel. Det er yderst værdsat. 

NET2Kompagniet sælger alverdens vinduer, blandt andet plastvinduer til palæer og bondehuse.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk