Hvad Er En Metafor?

Metaforer er noget, som fylder en del i danskundervisningen, men hvad er det nu lige, at en metafor er? Det kan du få svar på i denne artikel.

En metafor er et sprogligt billede, hvor kendetegn ved et objekt overføres til et andet objekt, som typisk er urelateret. ‘Den Store Danske’ definerer en metafor således: “Overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning.”

Der kan være mange forskellige årsager til, at man benytter sig af metaforer. Det kan for eksempel være for at ramme en særlig stemning, for at nuancere en beskrivelse eller som et forsøg på at være humoristisk.

Et eksempel på en metafor kunne være: “Og lige der, omkring 10 meter over trækronerne, hang den, himlens appelsin.”

Her er himlens appelsin en metafor for solen, hvor der spilles på den visuelle lighed mellem en sol og en appelsin. Når man begiver sig ud i metaforer, skal der være en eller anden form for sammenhæng mellem det metaforiske udtryk, og det, som udtrykket spejler. Man kan sige, at en metafor en en sammenligning uden anvendelse “som”.

Hvad er en besjæling?

Når man taler om metaforer, er det også oplagt at nævne ‘besjælinger’ og ‘personificeringer’, som er nært beslægtede med metaforen.

En metafor er en besjæling, hvor et eller andet fysisk, som ikke er et menneske, tillægges menneskelige eller overnaturlige egenskaber. Et eksempel på en besjæling kunne være: “Bøgetræet hostede og prustede, mens det hastigt klædte sig af i efterårsmørket.”

Hvad er en personificering?

En personificering minder en hel del om en besjæling. Her er det dog noget abstrakt, som tillægges menneskelige egenskaber. Et eksempel herpå kunne være: “Himlen smilte.”

Tak til iBob.dk
Tak til iBob.dk for deres støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel. Hos iBob kan du blandt andet købe kontorartikler.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk