Rimeregler

Hvordan er der nu lige, der er med de rim? Du har måske stiftet bekendtskab med de forskellige typer tilbage i skoletiden, men når du husker tilbage, kniber det med at genkalde alt det, som læreren så klogt forelagde for jer alle sammen.

Ordet rim stammer fra nedertysk og betyder række eller rækkefølge, men referer i dagens Danmark mere til, at to eller flere bogstaver eller stavelser lyder ens. Som oftest optræder rim i lyrik for at styrke rytmen, hvilket hjælper tekstens budskab til at træde tydeligere frem.

Typisk skelner man mellem 7 typer af rim:

Bogstavrim

Når flere ord efter hinanden begynder med samme bogstav eller samme lyd og har tryk på samme stavelse, f.eks. fyrre, fed og færdig.

Stavelsesrim

Når to ord lyder ens fra den sidste trykstærke vokal, f.eks. hjerte - smerte.

Krydsrim eller fletrim

Når 1. linjes sidste ord rimer med 3. linjes sidste ord, og 2. linjes sidste ord rimer med 4. linjes sidste ord. (abab)

Parrim

Når 1. og 2. linjes sidste ord og 3. og 4. linjes sidste ord rimer. (a-a-b-b)

Klamrerim eller omsluttende rim

Når 1. linjes og 4. linjes sidste ord rimer, og når 2. linjes og 3. linjes sidste ord rimer. (a-b-b-a)

Mandlige rim

Når der er tale om enstavelsesrim, f.eks. mand - sand.

Kvindelige rim

Når der er svagt tryk på sidste stavelse, f.eks. kvinde - spinde.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk